Виртуальная выставка

Бессмертный книжный полк: презентация 

 

 

Методична копілка

Кирилова Л. В. Педагогічний проект «Від творчого пошуку до творчого учня»
Анотація
Мета дослідження: Розкрити значення діяльнісного підходу, використання технології продуктивного навчання у викладанні навчального предмету як необхідна умова формування життєвих компетентностей і розвитку особистості школяра.
Завдання дослідження:
— розвиток комунікативних і соціальних компетентностей учнів у співпраці;
— формування продуктивно орієнтованої діяльності в реальній життєвій ситуації учнів;
— удосконалення процесу навчання і виховання на основі реального зв’язку освіти з життям;
— набуття учнями життєвих навичок, які сприятимуть саморозвитку і самовдосконаленню кожного учня. 

Кирилова Л. В. Педагогічний проект «Від творчого пошуку до творчого учня»

Кирилова Л. В. Методичні рекомендації «Шляхи реалізації компетентнісно орієнтованого підходу через впровадження технології продуктивного навчання» 
Анотація
Продуктивне навчання забезпечує засвоєння знань та вмінь, володіючи якими випускник школи знаходить підґрунтя для свого подальшого життя. Продуктивні означає необхідні, дієві, міцні, постійно актуальні, сформовані на належному рівні, знання та вміння.
Основні завдання, які підлягають реалізації:
— створення умов для розвитку та самореалізації учнів;
— засвоєння продуктивних знань, умінь;
— задоволення запитів та потреб школяра;
— розвиток потреби поповнювати знання протягом усього життя;
— виховання для життя в цивілізованому громадянському суспільстві. 
Ці завдання, як видно, певною мірою співзвучні з ключовими групами компетентностей.
Кирилова Л. В. Методичні рекомендації «Шляхи реалізації компетентнісно орієнтованого підходу через впровадження технології продуктивного навчання»

 

Позднякова Л. В. Педагогічний проект «Запрошуємо до дискусії»
Анотація
Мета проекту полягає в обґрунтуванні ефективності впливу дискусійних методів на мотивацію навчальної діяльності учнів старших класів, розвиток їх пізнавальної та соціальної компетентностей.
Задачі:
1. Аналіз сучасного стану використання дискусії на уроках англійської мови в загальноосвітній школі.
2. Ознайомлення з новими досягненнями в галузі наукових досліджень з даної проблеми.
3. Визначення рівня та особливостей мотивації навчальної діяльності учнів.
4. Розбудова стратегії методичного забезпечення застосування дискусії як засобу формування пізнавальної та соціальної компетентностей на уроках англійської мови
5. Стимулювання подальшої пошукової, експериментальної діяльності в контексті означеної проблеми.
Кінцевий результат проекту – навчальний посібник “Boost Yourself into Discussion!”
Позднякова Л. В. Педагогічний проект «Запрошуємо до дискусії»

 

Позднякова Л. В. Навчальний посібник “Boost Yourself into Discussion!”
Анотація
Посібник має на меті допомогти вчителю активізувати вміння учнів спілкуватися на актуальні теми сьогодення. Запропоновані завдання призначені як для парної, так і для групової роботи. Сприяють розвитку критичного мислення. Призначений для вчителів англійської мови, учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл, шкіл з поглибленим вивченням англійської мови, гімназій та ліцеїв. Затверджено навчально-методичною радою Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Протокол № 2 від 06. 06. 2011р.)
Позднякова Л. В. Навчальний посібник «Boost Yourself into Discussion»

 

Позднякова Л. В. Інтернет-портфоліо “For You! Персональний сайт учителя” 
Анотація
Цель создания сайта:
— обобщение опыта работы;
— создание своеобразной методической копилки;
— общение с коллегами, обмен опытом;
— помощь ученикам в изучении английского языка и подготовке к уроку;
— независимая оценка опыта работы.
Сайт является участником проекта «Копилка сайтов учителей английского языка» на портале «Творческая мастерская учителей английского языка» (Сертификат № 0012012-13-07).
Зарегистрирован в международном союзе образовательных сайтов «Веб-круг друзей» (сертификат № 790), в каталоге образовательных ресурсов методического портала «Методсовет» (26-10-2012).
Занесен в каталог образовательных сайтов на портале «Банк Интернет-портфолио учителей» (Сертификат № 201-20506-2), в каталог Веб-ресурсов сообщества учителей Горкуновой Ольги (Сертификат № 10101451), в каталог Веб-ресурсов интерактивного научно-методического журнала «Сообщество учителей английского языка» (Сертификат № 18052012-286).
Інтернет-портфоліо Позднякової Л. В.
Фролкіна О. В. Стаття «Г. Сковорода і народна педагогіка» 
Анотація
У статті, присвяченій життєтворчості Г. С. Сковороди, з позицій педагогічних пріоритетів розвитку суспільства визначено  погляди видатного українського філософа, письменника і педагога на застосування принципу народності в процесі виховання, навчання і формування в особистості національної свідомості і самосвідомості, світогляду, патріотизму, глибокої поваги до споконвічних традицій свого народу.
Фролкіна О. В. Стаття «Г. Сковорода і народна педагогіка» 
 
Фролкіна О.В. Стаття «Особливості формування мовної особистості в умовах двомовності»
Анотація
Стаття присвячена особливостям формування мовної особистості в умовах українсько-російської двомовності. У ній розглянуто найважливіші аспекти, що формують мовну особистість, проаналізовано мотиви мовної поведінки учнівської молоді.
 Особливості формування мовної особистості в умовах двомовності
Радченко Ю. В. Програма наступності дитячого садка №10 і школи № 40 «Крок до школи»
Анотація 
Робота з дошкільниками і першокласниками повинна бути принциповою «не нашкодь» і бути спрямованою на збереження здоров’я, емоційного добробуту та розвитку індивідуальності особистості. Тому для вирішення цих завдань була складена програма наступності дитячого навчального закладу і школи.
      Програма наступності дошкільного і шкільного навчання допомагає забезпечити ефективний  поступовий розвиток дитини, його успішний перехід на наступну ступінь навчання.
Радченко Ю. В. Програма наступності дитячого садка №10 і школи № 40 «Крок до школи»
 
 Єрмакова В.В. Стаття «ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ФОРМУЛАХ МОВНОГО ЕТИКЕТУ»
 Анотація
Стаття присвячена  українському  мовному етикету як складовій  загальної культури.                               Мета  статті– дослідити  й розкрити значення національної специфіки мовного етикету в аспекті функціонування культуромовних формул звертання.
У дослідженні розкриваються історичні умови формування, ситуації вживання та значення етикетних формул звертання.
Стаття може бути використана у навчально-виховній роботі вчителя-словесника чи викладача спеціальних навчальних закладів; окремі аспекти дослідження можуть бути темою виступу фахівця на засіданні методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, етики та естетики, класних керівників ЗОНЗ.
Єрмакова В.В. Стаття «Привітання у системі мовноетичних формул»
Анотація
Мовний етикет має національну специфіку. В його структурі велику увагу привертають привітання – мовноетикетні формули, які є початком спілкування.  Привітання належать до найчастіше вживаних етикетних виразів, за допомогою яких встановлюється контакт між людьми.
 У статті досліджується національна специфіка українських привітань, розкриваються історичні умови їх формування та ситуації вживання. Автор акцентує увагу на використанні культуромовних формул привітання під час релігійних свят – у Святвечір, на Коляду, на Щедрий вечір, на Покрови, на Великдень.
Стаття може бути використана у навчально-виховній роботі вчителя-мовника.
 Литвин Г.А. «Форми і методи роботи з обдарованими дітьми»
Анотація
Діти – це майбутнє будь-якої нації та держави, на них покладають свої найкращі сподівання батьки, педагоги, наставники.
            Підтримка та розвиток учнів, що володіють потенціалом до високих досягнень, є одним із пріоритетних напрямів сучасної світової та української освіти. Одним із пріоритетних напрямів освіти міста є турбота про обдарованих і талановитих дітей, забезпечення належних умов для навчання, виховання, фізичного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку обдарованих дітей, посилення індивідуальної роботи з ними. Основою роботи з обдарованими дітьми повинно стати реальне знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей розвитку особистості.
            Визначення обдарованості надзвичайно важливе – від цього залежить, кого й на підставі яких критеріїв школа відбиратиме в спеціалізовані школи чи програми, як навчатиме. Від розуміння суті обдарованості прямо залежить, на які особливості своїх учнів учитель звертатиме увагу.
            Завдання школи – підтримати учня і розвинути його здібності, підготувати грунт для того, щоб ці здібності було реалізовано. Виявлення обдарованих дітей повинно починатися вже в початковій школі на основі спостереження, вивчення психологічних особливостей, мовлення, пам’яті, логічного мислення. Завдання педагога полягає в тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу». 

Добавить комментарий